Sponsorlu Bağlantılar

Adil İsminin İstatistikleri

Adil ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • İsmin kökeni: Arapça
 • İsmi kullanan insan sayısı: 28550
 • İnsanlarda kullanım oranı: 520
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Adil İsminin Anlamı

Adil isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Adl, çok adil olan, asla zulmetmeyen, kullarına da âdil olmayı, adaletle davranmayı emreden demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Adil İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Âl-i İmrân sûresi (3), 18: “Allah gerçekten kendisinden başka ilâh olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de, O’ndan başka ilâh olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur!”
 • “… Şüphesiz Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever.” (Mâide Sûresi (5), 42.)
 • Enbiyâ sûresi (21), 47: “Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir (tartıya koyarız.) Hesap görenler olarak da biz kâfiyiz.”
 • Zilzâl sûresi (99), 7, 8: “O gün kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
 • İnşikâk sûresi (84), 6-9: “Ey insan! Şüphe yok ki sen, Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin, sonunda O’na varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir!”
 • Nisâ sûresi (4), 135: “Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana-babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
 • Nahl sûresi (16), 90: “Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.”
 • Nisâ sûresi (4), 58: “Şüphe yok ki Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.”

Adil İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 104

Adaletli olmak için

Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Adil İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Adil ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından Allah’ın sıfatlarından birisidir ve sıfat insanlarda da bulunmaktadır. Bu yüzden insanlar tarafından Adil isminin kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar