Sponsorlu Bağlantılar

Azîm İsminin İstatistikleri

Azîm ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • İsmin kökeni: Arapça
  • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
  • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
  • Harf sayısı: 4
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet
  • Azîm isminin Arapça yazılışı: العظيم

Azîm İsminin Anlamı

Azîm isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Azîm, pek azametli, pek büyük, zatının ve sıfatının mahiyeti çok yüce olan, aklın, hakîkatinin künhünü ihâtadan âciz kaldığı Yüce Zât demektir.
  2. Azim, çok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlüğün tek sâhibi, pek azametli, yüce olandır.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Azîm İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • “O, yücedir, büyüktür.” (Bakara,255)
  • “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O yücedir, uludur.” (Şura,4)

Azîm İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde zikir sayısı: 1020

Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için okunur.

Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Azîm İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Azîm ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Azîm isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulAzîm şeklinde kullanılabilir. Yani Azîm olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar