Sponsorlu Bağlantılar

Bâkî İsminin İstatistikleri

Bâkî ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • İsmin kökeni: Arapça
 • İsmi kullanan insan sayısı: 39350
 • İnsanlarda kullanım oranı: 420
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet
 • Bâkî isminin Arapça yazılışı: الباقي

Bâkî İsminin Anlamı

Bâkî isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Bâkî, ebedî olan, varlığının sonu olmayan demektir.
 2. Bâkî, süreklilik sâhibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz. Varlığının zamansal sonu bulunmayan (gelmeyen), ebedî olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Bâkî İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (55:27) Yalnız celâl ve ikrâm sâhibi Rabbinin yüzü (zâtı) bâkî kalacaktır.
 • Hûd sûresi (11), 100: “İşte bu helâk olmuş memleketlerin önemli haberlerindendir. Sana onu kıssa olarak anlatıyoruz. Onlardan yerinde duranlar da var, biçilenler (yok olup gidenler) de.”
 • Hacc sûresi (22), 45: “Nice memleketler vardı ki, zulüm yaparlarken biz onları yok ettik. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. (Geride) Nice terkedilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar (bırakılmıştır.)”
 • Muhammed sûresi (47), 10: “Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin akıbeti nasıl olmuş?”
 • Rahmân sûresi (55), 26, 27: “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.”

Bâkî İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 113

Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için okunur.

Ya Baki ismini zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.Afet ve belalardan uzak olur. Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Bâkî İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Bâkî ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Bâkî isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulBâkî şeklinde kullanılabilir. Yani Bâkî olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar