Sponsorlu Bağlantılar

Bâtın İsminin İstatistikleri

Bâtın ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • İsmin kökeni: Arapça
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet
 • Bâtın isminin Arapça yazılışı: الباطن

Bâtın İsminin Anlamı

Bâtın isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Bâtın; mahiyeti gizli olan, gözlerden, idrak ve duygulardan aslını gizlemiş ve zâtıyla bâtın olan, demektir.
 2. Bâtın; gizli, cisim olarak görülmeyen, duyularla algılanamayan, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir. Hayâl, duygu, akıl vedüşüncenin de görülmeyip eserleriyle varlıklarının kesin olarak bilinmesi gibi. Akılların idrâk edemeyeceği kadar yüce ve azâbı gizli olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Bâtın İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (57:3): O, evvel ve âhirdir. Zâhir ve bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
 • Kaaf sûresi (50), 16: “…Ve Biz ona şah damarından daha yakınız.”
 • Fâtır sûresi (35), 38: “…Elbette O, sinelerin içinde olanları da bilir.”
 • Kasas sûresi (28), 69: “Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.”
 • Mülk sûresi (67), 13 “Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki, O, göğüslerin özünü bilir.”

Bâtın İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 62

Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için okunur.

Ya Batın ismini zikreden; korktuklarından emin, kalbi geniş olur. İnsanlar, ona itaat edip, isteklerini yerine getirirler. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve tesirli olur. İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Bâtın İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Bâtın ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Bâtın isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulBâtın şeklinde kullanılabilir. Yani Bâtın olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar