Sponsorlu Bağlantılar

Bedî’ İsminin İstatistikleri

Bedî’ ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • İsmin kökeni: Arapça
  • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
  • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
  • Harf sayısı: 4
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet
  • Bedî’ isminin Arapça yazılışı: البديع

Bedî’ İsminin Anlamı

Bedî’ isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Bedî’, bütün varlıkları, eşi ve örneği olmaksızın, sanatkârane bir şekilde yaratan, misilsiz, hayret verici âlemler icat eden, hiçbir benzeri olmayan şeyler ortaya koyan demektir.
  2. Bedî, emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Bedî’ İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • (2:117) O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve O, bir işin olmasını murad edince, ona yalnızca “ol!” der, o da hemen oluverir.
  • (6:101) Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. Eşi de olmadığı halde, nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan O’dur. Ve O, her şeyi bilendir.

Bedî’ İsminin Faziletleri ve Zikri

Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Bedî’ İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Bedî’ ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Bedî’ isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulBedî’ şeklinde kullanılabilir. Yani Bedî’ olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar