Sponsorlu Bağlantılar

Câmi’ İsminin İstatistikleri

Câmi’ ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • İsmin kökeni: Arapça
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet
 • Câmi’ isminin Arapça yazılışı: الجامع

Câmi’ İsminin Anlamı

Câmi’ isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Câmi’, bütün iyilik ve güzellikleri, erdem ve övgüleri zatında toplayan, evrendeki tüm varlıkları, tam bir âhenkle toplayıp düzenleyen, tabiatları zıt olan birçok unsuru birleştiren, insanları birbirlerine sevdirip kalpleri ısındıran, mahlûkatı hesaba çekmek ve insanlara, kazandıklarının karşılığını vermek için, kıyamet gününde bir araya toplayan demektir.
 2. Câmi, istediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Câmi’ İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (3:9) Ey Rabbimiz! Muhakkak ki, Sen, geleceğinden hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Muhakkak ki Allah, hiç sözünden caymaz.
 • Nisâ sûresi (4), 87: “Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?”
 • Enfâl sûresi (8), 63: “O, (Allah) onların kalplerini birleştirdi. Yoksa yeryüzünde ne varsa sen hepsini harcasaydın yine de onların kalplerini (böylesine) ısındıramazdın. Lâkin Allah, kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki, O Azîz’dir, Hakîm’dir.”

Câmi’ İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 114

Küsleri barıştırmak için okunur.

Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Câmi’ İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Câmi’ ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Câmi’ isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulCâmi’ şeklinde kullanılabilir. Yani Câmi’ olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar