Sponsorlu Bağlantılar

Celîl İsminin İstatistikleri

Celîl ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • İsmin kökeni: Arapça
  • İsmi kullanan insan sayısı: 15430
  • İnsanlarda kullanım oranı: 750
  • Harf sayısı: 5
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet
  • Celîl isminin Arapça yazılışı: الجليل

Celîl İsminin Anlamı

Celîl isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Celîl, azamet sahibi, celâlet ve ululuk sahibi demektir.
  2. Celîl, büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır. Azamet sâhibi olan, ululuk sâhibi olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Celîl İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • Rahmân sûresi (55), 78: “Celâl ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!”
  • Rahmân sûresi (55), 26, 27: “Yer üzerinde bulunan her şey fânîdir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâti) bâkıy kalacaktır.”

Celîl İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 5329

Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.

Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manevi bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli yerlerde emin olur. Okuyanın ahlakı düzelir.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Celîl İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Celîl ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Celîl isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulCelîl şeklinde kullanılabilir. Yani Celîl olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar