En Popüler İsimler

Türkiye’nin En Popüler İsimleri

Türkiye Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’nin en popüler isimlerini açıklandı. Nüfus kütüklerine kayıtlı olan en popüler 50 kadın ismi ve en popüler 50 erkek ismi açıklandı.

Diğer bir tabirle Türkiye’de en çok verilen isimler açıklandı. Türkiye’de kadınlara en çok verilen isimler arasında ilk 5 sırayı Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep isimleri aldı. Türkiye’de erkeklere en çok verilen isimler arasında ilk 5 sırayı Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin isimleri aldı.

İlk beş isme baktığımızda isimleri İslami isimler olduğunu görmekteyiz. Özellikle Peygamber Efendimizin (saa) isimleri ve O’nun Ehlibeyt’ine ait isimler olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin Türküye’nin en popüler 50 ismine göz atalım.

En Popüler 50 Kadın İsmi

Aşağıda kadın isimleri ve anlamları verilmiştir. İsimlerin analizi ve detaylı bilgilerine ulaşmak için isimlere tıklamanız yeterli.

No İsim Anlamı
1 FATMA  Kesilmiş, ayrılmış.
(Hz. Fatıma ve soyundan gelenler cehennem ateşinden ayrılmış.)
2 AYŞE  Rahat yaşam süren, bolluk içinde yaşayan.
3 EMİNE  İnanılır, güvenilir.
Sakıncasız, tehlikesiz.
Yüreğinde korku olmayan, korkusuz.
4 HATİCE  Güvenilir, emin, itibarlı ve saygın.
Erken doğan kız çocuğu.
5 ZEYNEP Değerli taşlar, mücevherler. değerli olan herşey
Babasının süsü.
6 ELİF Arap alfabesinin ilk harfi.
İnce uzun boylu kız.
Alışmış, alışkın.
Ülfet eden, dost, tanıdık.
7 MERYEM Peygamber Hz.İsa’nın (a.s) annesi.
Dindar kadın.
Abid. İbadete düşkün insan.
İbr. İsyan, ayaklanma.
8 ŞERİFE Şerefli, kutsal.
Soylu, temiz.
9 ZEHRA Süs, ziynet.
Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.
Ay yüzlü, ay gibi parlak ve saf olan.
10 SULTAN Padişah, hükümdar.
Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen ad.
Sevilen, beğenilen, baş tacı edilen.
11 HANİFE İslam dinine sımsıkı bağlı olan kimse.
İslamiyetten önce tek Tanrı’ya inanan.
12 MERVE Çakıl taşı.
Mekke’de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.
13 HAVVA Kutsal kitaplara göre yaratılan ilk kadın.
Esmer kadın.
İhanet eden, hain.
14 ZELİHA Su perisi.
Hz. Yusuf’un (a.s) hanımı, güzelliğiyle ünlenmiştir.
15 ESRA En çabuk, pek çabuk.
Esir, tutsak.
16 FADİME Bkz. Fatma
Fatma isminin Türkçe versiyonu.
17 ÖZLEM Bir kimse veya bir şeye duyulan aşırı görme, kavuşma arzusu, hasret.
Bir şeye karşı duyulan istek, meyil.
18 HACER Taş, kaya.
Hz.İsmail Peygamber’in annesinin adı.
19 YASEMİN Beyaz, kırmızı veya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağaççık.
20 MELEK Allah ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.
Terbiyeli, uysal kimse.
Halim, selim güzel huylu kimse.
21 RABİA Dördüncü.
Saatteki salisenin altmışta biri.
Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.
22 HÜLYA Tatlı düş.
Kuruntu, vehim, hayal.
23 CEMİLE Güzel.
Hoşa gitmek için yaranma.
24 SEVİM Sevgi.
Bir kimsede bulunan ve o kimseyi başkalarına sevdiren özellik.
25 GÜLSÜM Yuvarlak, dolgun yüzlü güzel.
26 LEYLA Gece.
Saçları gece gibi simsiyah olan kadın.
Arabi ayların son gecesi.
27 DİLEK Dilenen, istenen şey.
Dilenen şey, arzu, istek.
28 BÜŞRA Müjde, sevinçli haber.
29 AYSEL Ay gibi parlak, ışıklı, güzel.
Bol ışık saçan, ay.
Ay’ın en parlak zamanında doğan.
30 SONGÜL Son doğan kız çocuk.
31 KÜBRA En büyük, çok büyük olan .
32 HALİME Yumuşak huylu, sert olmayan.
33 ESMA Adlar, isimler.
Kulaklar, işitme.
34 AYNUR Ay ışığı.
35 HAYRİYE Hayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu.
36 KADRİYE Değer, kıymet, onurla ilgili.
37 TUĞBA Güzellik, iyilik, hoşluk.
Cennette bulunduğuna inanılan büyük bir ağaç.
38 SEVGİ Bir şeye veya bir kimseye karşı duyulan sevme duygusu.
39 RUKİYE Büyü, sihir, efsun.
40 HAVA Gökyüzü.
41 SİBEL Buğday başağı.
Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.
Eski Türklerdeki bir tanrıça.
42 DERYA Deniz.
Çok bilgili, engin kimse.
Çok, pek çok.
43 ASİYE Asiye: İsyan eden.
Âsiye: Direk, sütun.
Âsiye: Acılı, kederli üzüntülü kadın.
Âsiye: Hz. Musa’yı (a.s) Nil’den çıkararak büyütüp yetiştiren Firavun’un eşi.
44 FİLİZ Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe sürgün.
İnce uzun, zayıf, narin kız.
45 KEZİBAN Kâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın.
Ev hanımı, hamarat kadın.
Yalanlayan, yalancı.
46 EBRU Kaş.
Kâğıt süslemeciliğinde kullanılan, mottifli boyama yöntemi.
Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu.
47 AYŞEGÜL Rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel.
Güleç, güler yüzlü.
48 DÖNDÜ Henüz evlenmemiş kız.
Gittiği yerden geri gelen.
49 SELMA Barış içinde bulunma, huzur, erinç.
Güzel, hoş kadın.
50 AYTEN Ay gibi beyaz tenli olan.
Ay yüzlü.
Teni beyaz ve parlak olan.

En Popüler 50 Erkek İsmi

Aşağıda erkek isimleri ve anlamları verilmiştir. İsimlerin analizi ve detaylı bilgilerine ulaşmak için isimlere tıklamanız yeterli.

No İsim Anlamı
1 MEHMET Övülmüş.
Muhammet isminin Türkçesi.
2 MUSTAFA Seçilmiş, seçkin.
Temizlenmiş, güzide.
Hz. Muhammed’in (s.a.a) adlarından bir tanesi.
3 AHMET Övülmeye layık, övülmüş.
Beğenilmiş.
Allah’a şükreden.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a)’ın isimlerinden birisi
4 ALİ Yüce, ulu, yüksek.
Orun bakımından en üstün.
Şanlı kimse.
Aile.
5 HÜSEYİN Küçük sevgili.
Ruh ve madde güzelliği.
6 HASAN Güzel.
İyi ve hayırlı iş.
İyi davranma.
7 İBRAHİM İnananların babası.
Hakların babası.
Kur’an’da ismi geçen İbrahim peygamber.
8 İSMAİL Tanrı’yı işiten.
İbrahim (as) Peygamberin oğlu olan peygamber.
9 OSMAN Bir tür kuş ya da ejderha.
Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu.
Ateş gibi adam (Odman= Od +Man)
10 YUSUF İnleyen, ah eden.
İnilti.
Eklenecek, ilave edilecek.
Hz. Yakub (a.s.)’ın oğlu olan peygamber Hz. Yusuf.
11 MURAT İstek, dilek, arzu.
Amaç.
12 ÖMER Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık.
13 RAMAZAN Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay.
Bu ayda doğanlara verilen ad.
14 HALİL Sadık, samimi, dost.
Allah’ın dostu.
15 SÜLEYMAN Huzur, sükûn.
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri.
16 ABDULLAH Allah’ın kulu.
Hz. Muhammed (s.a.a)’in babasının adı. Hz. Abdullah (a.s)
17 MAHMUT Övülmüş, övülmeye değer.
Makam-ı Mahmud: Hz. Muhammed’in en büyük şefaat makamı, cennet.
18 RECEP Gösterişli, heybetli.
Arabi ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.
19 SALİH Elverişli, iyi, uygun, yakışır.
Yetkisi, hakkı olan.
Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.
Kuran’da adı geçen peygamberlerinden biri.
20 FATİH Fetheden, zafer kazanan.
Açan, kapılar açan.
Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse.
Hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarından biridir.
21 KADİR Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi.
Değer, onur, kıymet, şeref.
Allah’ın adlarındandır.
Kuran’da geçen bir surenin adı (Kadir suresi).
Parlaklık.
22 EMRE Âşık, tutkun.
Halk şairi.
Kardeş.
Arkadaş.
Emir, emir buyurma.
23 MEHMET ALİ Çok övülen ve yüce insan.
Güzel huy bakımından en üstün, övgüye layık.
24 HAKAN Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında kullanılan bir unvan.
Osmanlı padişahlarına verilen unvan.
25 ADEM İlk yaratılan insan ve ilk peygamber. Hz. Adem (a.s).
İnsan, insanoğlu.
İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.
İyi, temiz kimse.
26 KEMAL Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik.
En yüksek değer.
Bilgi, fazilet.
27 YAŞAR Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konulan bir ad.
Yaşında.
28 BEKİR Deve yavrusu.
Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse.
29 MUSA Kuran’da geçen peygamber. Hz. Musa (a.s).
İsrail Peygamberi ve kanun koyucusu.
Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
30 METİN Sağlam, dayanıklı, güçlü.
31 BAYRAM Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün.
Sevinç, neşe.
32 SERKAN Asil bir soydan gelen kimse.
Soylu kan, başkan.
33 ORHAN Şehrin yöneticisi, hâkimi.
34 BURAK Hz. Muhammed’in (s.a.a) Miraca çıkarken bindiği bineğin adı.
Arapça yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelen Berk kelimesinden türetilmiştir.
35 FURKAN Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik.
İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey.
36 GÖKHAN Eski Türklerde gök Tanrısı.
Göklerin hakanı.
Gök gibi büyük han.
37 YASİN Kur’an surelerinden biri, Yasin Suresi.
“Ey insan, Ey Seyyid” gibi muhtelif anlamlar çıkarılmıştır.
38 UĞUR İnanılan iyilik kaynağı.
Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.
İyilik, şans, talih, baht.
Fırsat, tesadüf.
39 YAKUP Erkek keklik.
İbr. Takip eden, izleyen.
Bir peygamber adı. Hz. Yakup (as)
40 MUHAMMET Övülmüş.
Çok övülmüş, hamd edilmiş
Birçok güzel huylara sahip.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet’in (s.a.a.) ismi.
41 MUHAMMED Övülmüş.
Çok övülmüş, hamd edilmiş.
Birçok güzel huylara sahip.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ismi.
42 ŞÜKRÜ İyilik bilen.
43 CEMAL Yüz güzelliği, güzellik.
Güzel yüz.
44 ENES Soylu Arap atı, küheylan.
İnsan.
45 YUNUS Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.
Bir takım yıldızın adı.
Yunus Peygamber (a.s).
46 ARİF Çok anlayışlı ve sezgili kimse.
Bilgi sahibi, bilen, bilgili, irfan sahibi.
47 ONUR İnsanın kendine karşı duyduğu saygı.
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.
48 YILMAZ Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.
49 ŞABAN Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. Mübarek üç ayların ikincisi.
50 HALİL İBRAHİM Sadık, samimi, dost ve inanların önderi.
Allah’ın dostu önder.