Sponsorlu Bağlantılar

Fettâh İsminin İstatistikleri

Fettâh ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • İsmin kökeni: Arapça
  • İsmi kullanan insan sayısı: 5400
  • İnsanlarda kullanım oranı: 1420
  • Harf sayısı: 6
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet
  • Fettâh isminin Arapça yazılışı: الفتّاح

Fettâh İsminin Anlamı

Fettâh isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Fettâh, iyilik kapılarını açan, mazlumlara yardım edip mü’min kullarını zafere ulaştıran, her müşküle çare bulan, maddi engelleri kaldıran, kuluna manevi kapıları açıp, yüreklerden tasaları, kederleri gideren demektir.
  2. Fettâh, kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran anlamına gelir. Faydalı ilimlere karşı insanların kalbini açarak işlerini kolaylaştıran, bütün zorluklarını ortadan kaldıran yüce Allah’tır. Her işinde üstün gelen O’dur. Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtarandır.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Fettâh İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • (34:26) De ki: “Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra da hak hükmüyle aramızı ayıracaktır. Asıl hüküm veren ve herşeyi bilen O’dur.”
  • En’âm sûresi (6), 59: “Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları O’ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o her şeyi açıklayan Kitap’ta bulunmasın.”

Fettâh İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 489

Maddi manevi hayırlar için okunur.

Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez. Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır. Makam ve mertebesi yükselir, kimseye muhtaç olmaz. Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir. Yatarken okuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir. Zor bir durumdan kurtuluşa ermek için niyet ederek utarit saatinde 489 defa okunur. Düşmanının dost olması niyetiylede utarit saatinde 489 defa okunmaya devam edilirse düşmanı dost olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Fettâh İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Fettâh ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Fettâh isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulFettâh şeklinde kullanılabilir. Yani Fettâh olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar