Sponsorlu Bağlantılar

Habîr İsminin İstatistikleri

Habîr ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Habîr isminin Arapça yazılışı: الخبير
 • Habîr İsmin kökeni: Arapça
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Habîr İsminin Anlamı

Habîr isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Habîr, her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan, olanları ve olacakları en iyi şekilde bilen, mülkünde olup biten her şeyden haberdar olan demektir.
 2. Habîr, herşeyden haberdâr olan, herşeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle haber sâhibi olan, onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakandır. Herşeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdâr olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Habîr İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Hucurât sûresi (49), 18: “Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını (görülmeyen esrarını) bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.”
 • Mâide sûresi (5), 7: “Allah’ın, üzerinizdeki nimetini ve “İşittik, itaat ettik” dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah’tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir.”
 • Hucurât sûresi (49), 13: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok (yanlış yapmaktan korkarak) korunanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.”
 • Ahzâb sûresi (33), 34: : “Oturun da evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti (Sünnet’i) anıp düşünün. Şüphe yok ki Allah Latîf’tir (lûtuf sahibidir) ve her şeyden haberdardır.”

Habîr İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 812

Hafıza ve idrakin genişlemesi için

Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin hadimi ile görüşür.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Habîr İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Habîr ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Habîr isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulHabîr şeklinde kullanılabilir. Yani Habîr olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar