Sponsorlu Bağlantılar

Hâfıd İsminin İstatistikleri

Hâfıd ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Hâfıd İsmin kökeni: Arapça
 • Hâfıd isminin Arapça yazılışı: الخافض
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Hâfıd İsminin Anlamı

Hâfıd isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Hâfıd, kâfirleri, felaketlere uğratarak, düşmanlarını kendinden uzak kılarak alçaltan, en üst mertebelerden en aşağı mertebelere indiren demektir.
 2. “Allah’ın, emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları rezil, perişan eden” anlamına gelen bir isimdir. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Hâfıd İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Vâkıa sûresi (56), 3: “O alçaltıcıdır, yükselticidir!”
 • A’râf sûresi (7), 11-13: “Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı. (Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblis): “Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.” (Allah) buyurdu: “Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın.”
 • A’râf sûresi (7) 16: “Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için Senin doğru yolunun üstüne oturacağım.”
 • A’râf sûresi (7), 23, 24: “Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” (Allah) buyurdu: “Birbirinize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır.” buyurdu.

Hâfıd İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 1481

Kötüden ve belalardan korunmak için okunur.

Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Hâfıd İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Hâfıd ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Hâfıd isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulHâfıd şeklinde kullanılabilir. Yani Hâfıd olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar