Sponsorlu Bağlantılar

Hamîd İsminin İstatistikleri

Hamîd ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Hamîd İsmin kökeni: Arapça
 • Hamîd isminin Arapça yazılışı: الحميد
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Hamîd İsminin Anlamı

Hamîd isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Hamîd, bütün isimleriyle de övgüye, hamde tek lâyık olan, yaptıklarında, söylediklerinde, dininde ve takdirinde hamdolunan, bütün varlığın diliyle övülen ve ancak kendisine şükredilen demektir.
 2. Hamîd, çok övülen, övgüyle değer sıfatlarıyla hamd edilendir. Bütün varlığın diliyle övülmeye lâyık ve her an ancak O’na hamd edilen tek yüce varlık anlamlarına gelir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Hamîd İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Fâtiha sûresi (1), 1-4: “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Hamd o âlemlerin Rabbi, O Rahmân ve Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın…” (Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olan, din gününün de sahibi olan Allah’a mahsustur.)
 • En’âm sûresi (6), 1: “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur…”
 • Câsiye sûresi (45), 36: “Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”
 • Ra’d sûresi (13), 13: “Gök gürültüsü O’na hamd ile melekler de O’nun korkusundan dolayı O’nu tesbih ederler…”
 • Zümer sûresi (39), 75: “Meleklerin de arşın etrafını kuşatarak, Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün…”
 • Şûrâ sûresi (42), 28: “İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O’dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O’dur.”
 • Hacc sûresi (22), 64: “Göklerde ve yerde ne varsa hep O’nundur. Doğrusu Allah müstağnîdir, övülmeğe layıktır.”
 • Fâtır sûresi (35), 15: “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.”.
 • İbrâhîm sûresi (14), 8: “Musa dedi ki: Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamdedilmeye layıktır.”

Hamîd İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 3844 ( 62X62 )

Kazancın genişlemesi için okunur.

Ya Hamid ismini zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlukatın sevgisini kazanır. Maddi ve manevi olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Hamîd İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Hamîd ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Hamîd isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulHamîd şeklinde kullanılabilir. Yani Hamîd olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Ülkemizde ise Hamid ismi türeyerek Türkçe’ye Hamit şeklinde geçmiştir. Bu yüzden Hamit isminin kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar