Sponsorlu Bağlantılar

Hayy İsminin İstatistikleri

Hayy ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Hayy İsmin kökeni: Arapça
 • Hayy isminin Arapça yazılışı: الحيّ
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Hayy İsminin Anlamı

Hayy isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Hayy, hayatı, ezelî ve ebedî olarak sarmalayan, bütün hayatların kaynağı olan, ezelî ve ebedî olarak ölmeyen, diri olan demektir.
 2. Hayy, ezelî ve ebedî diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan. Var. Diri, tam ve mükemmel mânâsıyla hayat sâhibi demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Hayy İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (2:255) Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O dâima diridir (hayydır), bütün varlığın idâresini yürütendir (kayyûmdur). O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzûrunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlarse O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun kürsîsi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek, O’na zor gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
 • (3:2) Allah, kendisinden başka hiçbir tanrı bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
 • (40:65) O diridir. O’ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O hâlde yalnızca Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na tapının. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.

Hayy İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 324

Sözü tesirli ve herkesten tazim görmek için okunur.

Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Hayy İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Hayy ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Hayy isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulHayy şeklinde kullanılabilir. Yani Hayy olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar