Sponsorlu Bağlantılar

Kâdir İsminin İstatistikleri

Kâdir ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Kâdir İsmin kökeni: Arapça
 • Kâdir isminin Arapça yazılışı: القادر
 • İsmi kullanan insan sayısı: 212200
 • İnsanlarda kullanım oranı: 55
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Kâdir İsminin Anlamı

Kâdir isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Kâdir, her şeye gücü yeten, ölçen, tanzim eden, plânlayan, hükmeden, takdir eden, tam bir kudret sahibi olan ve istediğini, dilediği şekilde yapmaya gücü yeten demektir.
 2. Kādir, kudret sâhibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olandır. Her türlü güç ve kuvvet de O’ndandır (el-Bakara, 2/20). İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan, gücü yeten demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Kâdir İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (2:20): Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 • Kamer sûresi (54), 41, 42: “Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi. Lakin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık…”
 • Kamer sûresi (54), 54, 55: “Takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Güçlü padişahın (Allah’ın) huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.”
 • Kehf sûresi (18), 45: “(Ey Muhammed!) Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgârlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir.”

Kâdir İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 305

İstediğini yapmaya gücü yetirmek için okunur.

Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur. Hasta olan şifaya kavuşur. Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Kâdir İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Kâdir ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Kâdir isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulKâdir şeklinde kullanılabilir. Yani Kâdir olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar