Sponsorlu Bağlantılar

Kaviyy İsminin İstatistikleri

Kaviyy ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Kaviyy İsmin kökeni: Arapça
 • Kaviyy isminin Arapça yazılışı: القويّ
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 6
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Kaviyy İsminin Anlamı

Kaviyy isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Kaviyy, pek güçlü, pek kuvvetli, tam bir kudret sahibi, hiçbir zaman aczin yol bulamadığı mutlak gâlip, her şeye gücü yeten demektir.
 2. Kavî, kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan anlamına gelir. Herşeyin Allah’ın kudret ve kuvveti karşısında güçsüz olduğu; Allah’a boyun eğmek zorunda olunduğu, pek kuvvetli demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Kaviyy İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Zâriyât sûresi (51), 58: “Şüphesiz Allah’ın kendisi, rızık verendir, sağlam olan, kuvvet sahibi olandır.”
 • Enfâl sûresi (8), 52: “Tıpkı Firavun’un izinden gidenlerle onlardan öncekilerin gidişâtı gibi onlar da Allah’ın âyetlerini tanımadılar, Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalamıştı. Çünkü Allah Kaviyy (çok kuvvetli) ve azabı çok çetin olandır.”
 • Hûd sûresi (11), 66: “Ne zaman ki, azap emrimiz geldi, Salih’i ve beraberindeki iman edenleri, tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık, üstelik o günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin Kaviyy (çok kuvvetli), mutlak üstündür.”
 • Mü’min sûresi (40), 22: “Bunun sebebi şuydu: Onlara peygamberleri apaçık delillerle gelmişlerdi. Ama onlar inkâr ettiler. Allah da bu yüzden kendilerini yakalayıverdi. Çünkü O, Kaviyy (çok kuvvetli)’dir, azabı şiddetlidir.”

Kaviyy İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 116

Kansızlık ve vücudun güçlü olması için okunur

Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kuvvetlenir. Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur. Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Kaviyy İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Kaviyy ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Kaviyy isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulKaviyy şeklinde kullanılabilir. Yani Kaviyy olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar