Sponsorlu Bağlantılar

Kerîm İsminin İstatistikleri

Kerîm ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Kerîm İsmin kökeni: Arapça
 • Kerîm isminin Arapça yazılışı: الكريم
 • İsmi kullanan insan sayısı: 41670
 • İnsanlarda kullanım oranı: 415
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Kerîm İsminin Anlamı

Kerîm isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Kerîm, keremi, yardımı ve ikramı sonsuz olan, hiçbir karşılık beklemeden veren, ihsan eden, cömertlikte, eli açıklıkta tek olan, her türlü iyiliğin, faziletin sahibi olan demektir.
 2. Kerîm, cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va’dini yerine getirendir. Çok ikrâm edici, kerîmi olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Kerîm İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Neml sûresi (27), 40: “…Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnîdir (hiç bir şeye ihtiyacı yoktur), Kerîm’dir (çok kerem sahibidir).”
 • Tevbe sûresi (9), 111: “Allah, mü’minlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler.”
 • İsrâ sûresi (17), 70: “Andolsun ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”

Allah’ın Kerîm İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 270

Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.

Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Kerîm İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Kerîm ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Kerîm isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulKerîm şeklinde kullanılabilir. Yani Kerîm olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar