Sponsorlu Bağlantılar

Latîf İsminin İstatistikleri

Latîf ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Latîf İsmin kökeni: Arapça
 • Latîf isminin Arapça yazılışı: اللطيف
 • İsmi kullanan insan sayısı: 15430
 • İnsanlarda kullanım oranı: 770
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Latîf İsminin Anlamı

Latîf isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Latîf, sonsuz lütuf ve kerem sahibi, bütün işleri en ince teferruatına kadar bilen, her şeyin derinliğine nüfuz eden, mahlûkatının ihtiyaçlarını en ufak detayına kadar bilen ve en mükemmel şekilde karşılayan, ince, sezilmez yollarla kullarına çeşitli faydalar ulaştıran demektir.
 2. Allah’ın güzel adlarından (Esmâu’l Hüsna) birisi, kelime olarak latif, ince hoş, nüfuz edici, saydam, güzel, yumuşak, gizli, derin, lütufkâr gibi anlamları dile getirir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Latîf İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (6:103) Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür; O, lütuf sâhibidir, herşeyden haberlidir.
 • (22:63) Görmedin mi Allah’ın gökten indirdiği suyla yeryüzü (nasıl) yemyeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkârdır, herşeyden haberdardır.
 • (31:16) “Yavrucuğum! Haberin olsun ki, yaptığın bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kaya içinde veya göklerde, yâhut yerin dibinde gizlense, Allah onu getirir, mîzânına koyar. Çünkü Allah en ince şeyleri bilir, herşeyden haberdardır.”
 • (33:34) Oturun da evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki Allah lütuf sâhibidir ve herşeyden haberdardır.
 • (42:19) Allah, kullarına Lâtif’tir (lütufkâr). Dilediği kimseyi rızıklandırır. Ve O, Kaviyy’dir (kuvvetli), Azîz’dir (yüce ve şerefli).
 • (67:14) Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.

Allah’ın Latîf İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 129

Dileklerin olması, kısmet ve rızık için okunur.

Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulur. Arzu ve isteklerine kavuşur. Günde 16641 defa okunması tavsiye edilmiştir

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Latîf İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Latîf ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Latîf isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulLatîf şeklinde kullanılabilir. Yani Latîf olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar