Sponsorlu Bağlantılar

Mecîd İsminin İstatistikleri

Mecîd ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • Mecîd İsmin kökeni: Arapça
  • Mecîd isminin Arapça yazılışı: المجيد
  • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
  • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
  • Harf sayısı: 5
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Mecîd İsminin Anlamı

Mecîd isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Mecîd, fiilleri güzel, lütuf, keremi çok, şanı büyük, yüce, kadri çok büyük, medh ve övülmesinde ortağı bulunmayan demektir.
  2. Mecîd şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir. Şânı şerefi çok üstün olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Mecîd İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • Hûd sûresi (11), 73: ” (Melekler) dediler: “Sen Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Allah’ın rahmeti ve berekâtı üzerinizdedir. Ey ev halkı! Muhakkak ki O, Hamid’dir (övülmeye lâyıktır), Mecîd(dir (cömertliği boldur).”
  • Kehf sûresi (18), 109: “De ki: “Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti, bir mislini daha yardımcı getirsek bile.” Bu âyetine sığınıyor; aczimi itiraf ediyorum.

Allah’ın Mecîd İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 3249

İzzet ve şerefin artması için okunur.

Ya Mecid ismini sürekli zikredene şeytan yaklaşıp vesvese veremez. İnsanlar arasında izzeti ve sevgisi artar. Fakirlikten kurtulur, rızkı çoğalır. Arabi ayın ortasında oruç tutup, iftar zamanı Ya Mecid ismini zikreden; maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşur,Sedef hastalığından kurtulur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Mecîd İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Mecîd ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Mecîd isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMecîd şeklinde kullanılabilir. Yani Mecîd olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Allah’ın Mecîd ismi Türkçe’ye Mecit olarak geçmiştir. Mecit ismini kullanmanın ise bir sakıncası yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar