Sponsorlu Bağlantılar

Müheymin İsminin İstatistikleri

Müheymin ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • Müheymin İsmin kökeni: Arapça
  • Müheymin isminin Arapça yazılışı: المهيْمن
  • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
  • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
  • Harf sayısı: 8
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Müheymin İsminin Anlamı

Müheymin isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Müheymin, mahlûkatını gözetip koruyan, korkulardan emin kılan, her şeye şahit olan, muhafaza eden demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Müheymin İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • Haşr sûresi (59), 23: “O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan)dür, Selâm (her kusurdan ve âfetten sâlim olan)dır, Müheymin (her zaman gözetip, koruyan)dir, Aziz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbâr (dilediğini yaptıran)dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan)dir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehdir.”
  • Hadîd sûresi (57), 4: “O’dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.” Bu âyetin gölgesinde huzurla durur, inanan kişi!

Allah’ın Müheymin İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 145

İnsanların düşüncelerini anlar korunur.

Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur. Yatsı namazının ardından 145 defa okuyup konuşmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir. Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar. Yazıp üzerinde taşıyanın rızkı ve malı artar. Allah’ın himayesinde olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Müheymin İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Müheymin ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Müheymin isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMüheymin şeklinde kullanılabilir. Yani Müheymin olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar