Sponsorlu Bağlantılar

Müteâlî İsminin İstatistikleri

Müteâlî ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Müteâlî İsmin kökeni: Arapça
 • Müteâlî isminin Arapça yazılışı: المتعالِ
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 7
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Müteâlî İsminin Anlamı

Müteâlî isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Müteâlî, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan, aklın alabileceği her şeyden çok yüce olan, noksanlıklardan uzak, yücelik, şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olan demektir.
 2. Müteâli, yüksek ve yüce, bilinenlerin en üstünü demektir. Akıllı yaratılmışlarda mümkün gördüğü herşeyden çok yücedir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Müteâlî İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Ra’d sûresi (13), 9: “Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir.”
 • Hıcr sûresi (15), 21: “Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır…”
 • Bakara sûresi (2), 255: “…O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların her ikisini de korumak O’na ağır gelmez…”
 • En’âm sûresi (6), 13: “Gecede, gündüzde barınan her şey O’nundur. O, işitendir, bilendir.”
 • Fussilet sûresi (41), 38: “Eğer onlar (Allah’a kulluktan) büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz O’nu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.”
 • Tâ-Hâ sûresi (20), 114: “Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir…”
 • Âl-i İmrân sûresi (3), 189: “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Allah her şeye kâdirdir.”
 • En’âm sûresi (6), 1: “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur…”

Allah’ın Müteâlî İsminin Faziletleri ve Zikri

Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Müteâlî İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Müteâlî ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Müteâlî isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMüteâlî şeklinde kullanılabilir. Yani Müteâlî olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar