Sponsorlu Bağlantılar

Mütekebbir İsminin İstatistikleri

Mütekebbir ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • Mütekebbir İsmin kökeni: Arapça
  • Mütekebbir isminin Arapça yazılışı: المتكبّر
  • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
  • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
  • Harf sayısı: 10
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Mütekebbir İsminin Anlamı

Mütekebbir isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Mütekebbir, büyüklüğün kemâlinde her şeyden yüce, her kötülükten münezzeh, kullarına zulmetmekten berî, her şeyde, her işte ve hadisede, aklın ve vehmin anlayış kabiliyetinin çok üstünde olan azâmet ve yüceliğini gösteren demektir.
  2. Mütekebbir, kibirlenen, büyüklenen anlamına gelir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Mütekebbir İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • Haşr sûresi (59), 23: “O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden)tir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan)dür, Selâm (her kusurdan ve âfetten sâlim olan)dır, Müheymin (her zaman gözetip, koruyan)dir, Azîz (kudreti daima üstün gelen)dir, Cebbâr (dilediğini yaptıran)dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan)dir. Allah, müşriklerin şirk koştuklarından münezzehdir.”
  • Öyle Allah ki O, ilah yok O’ndan gayrı. Melik, Kuddus, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir. Allah, onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır.(Haşr:23)

Allah’ın Mütekebbir İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 662

İzzete ve refaha nail olmak için okunur.

Ya Mütekebbir ismini hergün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır. Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün sabahnamazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Karşısındakiler ona itaat eder, sözü geçen bir kişi olur. Her gün müşteri saatinde 262 defa okuyanın bereketi artar. Kötü davranışları olan ve sürekli haram işleyen kişinin üzerine 262 defa okunursa o kişi davranışlarını düzeltir.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Mütekebbir İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Mütekebbir ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Mütekebbir isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMütekebbir şeklinde kullanılabilir. Yani Mütekebbir olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar