Sponsorlu Bağlantılar

Nûr İsminin İstatistikleri

Nûr ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Nûr İsmin kökeni: Arapça
 • Nûr isminin Arapça yazılışı: النور
 • İsmi kullanan insan sayısı: 157460
 • İnsanlarda kullanım oranı: 90
 • Harf sayısı: 3
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Nûr İsminin Anlamı

Nûr isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. en-Nûr, nurlandıran, nurun kaynağı, âlemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran, kulunun iç âlemini nurlandırarak onu hidâyete kavuşturan, hakkı, doğruyu görmesini sağlayan demektir.
 2. Nûr, rûhânî ışık, âlemleri nûrlandıran, dilediğini nûr eden, nûr olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Nûr İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Nûr sûresi (24), 35: “Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi (dileyeni de) nuruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) misaller verir; Allah her şeyi çok iyi bilendir.”
 • A’râf sûresi (7), 143: “Ne zaman ki, Musa, mikatımıza geldi, Rabbi ona kelâmıyla ihsanda bulundu. “Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım Sana”. dedi. Rabbi ona buyurdu ki; “Beni katiyyen göremezsin ve lâkin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sen de Beni göreceksin”. Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi, Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince, “Sen sübhansın”, “tevbe ettim, Sana döndüm ve ben inananların ilkiyim,” dedi.”
 • En’âm sûresi (6)’nin 125’inci âyet-i kerimesi (Allah kimi hidayete erdirmek isterse, onun gönlünü İslâm’a açar…) nâzil olduğu zaman Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’e “Göğsün inşirahı/sevinçle genişlemesi nedir?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle cevapladı:

Allah’ın Nûr İsminin Faziletleri ve Zikri

Ya Nûr ismini zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzündede görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlanır. Okuyan doğru yolu bulur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Nûr İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Nûr ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. Ancak Nur ismi Türkçe’de de ışık saçan anlamında kullanıldığı için Allah isminin anlamı maksadı taşımaksızın insanlar tarafından kullanılmasından bir sakınca yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar