Sponsorlu Bağlantılar

Reşîd İsminin İstatistikleri

Reşîd ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Reşîd İsmin kökeni: Arapça
 • Reşîd isminin Arapça yazılışı: الرشيد
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Reşîd İsminin Anlamı

Reşîd isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. er-Reşîd, her varlığı, var ediş gayesine uygun bir biçimde hedefine ulaştıran, hiç kimseyle istişare etmeden işlerini yürüten, delil ve irşada ihtiyacı olmayan, işlerini nizam ve hikmetle yürüten ve hiçbir işi boş ve abes olmayan, kullarını doğru yola ileten demektir.
 2. Reşîd, bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Reşîd İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Kehf sûresi (18), 17: “…Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır; kimi de hidayetten mahrum ederse, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.”
 • Mülk sûresi (67), 19: “Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân’dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi görmektedir.”
 • Âl-i İmrân sûresi (3), 191: “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru.” derler.”

Allah’ın Reşîd İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 514

İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için okunur.

Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Reşîd İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Reşîd ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Reşîd isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulReşîd şeklinde kullanılabilir. Yani Reşîd olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Reşîd ismi Türkçe’ye Reşit ve Raşit olarak geçmiştir. Reşit ve Raşit isimlerinin kullanılmasında ise herhangi bir sakınca yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar