Sponsorlu Bağlantılar

Sabûr İsminin İstatistikleri

Sabûr ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Sabûr İsmin kökeni: Arapça
 • Sabûr isminin Arapça yazılışı: الصبور
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Sabûr İsminin Anlamı

Sabûr isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. es-Sabûr, çok sabırlı olan, günahkar kullarını cezalandırmakta acele etmeyen, onların kendisine dönüşü için zaman tanıyan demektir.
 2. Sabur, çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Sabûr İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Bakara sûresi (2), 153: “Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”
 • Bakara sûresi (2), 155: “And olsun ki sizi, biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri.”
 • Âl-i İmrân sûresi (3), 200: “Ey iman edenler! Sabredin, düşmanlarınıza karşı sebat gösterin, nöbet bekleşin, Allah’tan gereğince korkun ki, kurtuluşa eresiniz.”

Allah’ın Sabûr İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 298

Başladığı işi kolay bitirmek için okunur.

Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Sabûr İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Sabûr ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Sabûr isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdusSabûr şeklinde kullanılabilir. Yani Sabûr olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar