Sponsorlu Bağlantılar

Şekûr İsminin İstatistikleri

Şekûr ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Şekûr İsmin kökeni: Arapça
 • Şekûr isminin Arapça yazılışı: الشكور
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Şekûr İsminin Anlamı

Şekûr isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. eş-Şekûr, kendi rızası için yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan, az bir ibadetin karşılığında büyük mükâfatlar veren, kullarının ecrini kat kat artıran, demektir.
 2. Şekûr; az şükredene dahi çok nimet veren anlamındadır.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Şekûr İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Tegâbün sûresi (64), 17: “Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah Şekûr (çok mükâfat verendir), Halîm’dir.”.
 • Bakara sûresi (2), 158: “…Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah Şâkir’dir (iyiliğin karşılığını kat kat verendir), o Alîm’dir (her şeyi bilendir).”
 • Bakara sûresi (2), 152: “O halde Beni anın, Ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin.”
 • Enfâl sûresi (8), 26: “Düşünün ve hatırlayın o zamanları ki, hani bir vakitler siz yeryüzünde güçsüzdünüz, hor görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi tutup kapmasından korkuyordunuz, öyle iken O, sizi barındırdı ve sizi yardımıyla destekleyip güçlendirdi ve şükretmeniz için temizlerinden rızık verdi.”
 • İbrâhîm sûresi (14), 7: “Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.”

Allah’ın Şekûr İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 526

Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.

Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Şekûr İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Şekûr ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Şekûr isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulŞekûr şeklinde kullanılabilir. Yani Şekûr olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar