Sponsorlu Bağlantılar

Semî’ İsminin İstatistikleri

Semî’ ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Semî’ İsmin kökeni: Arapça
 • Semî’ isminin Arapça yazılışı: السميع
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Semî’ İsminin Anlamı

Semî’ isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. es-Semî’, kâinattaki her sesi; içte saklansın yahut açıkça söylensin duyan, gizliyi, fısıltıyı bile işiten demektir.
 2. Semî işiten, işitme kuvvetine sâhip olan ve işitme gücünü verendir. O, hiçbir şartla ve kayda bağlı olmaksızın işitir. Herşeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Semî’ İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Enbiyâ sûresi (21), 4: “Peygamber: “Benim Rabbim gökte ve yerde (söylenen) her sözü bilir. O, her şeyi işitir, her şeyi bilir” dedi.”
 • Bakara sûresi (2), 186: “Şayet kullarım, sana Benden sordularsa, gerçekten Ben çok yakınımdır. Bana dua edince, duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da Benim davetime koşsunlar ve Bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yol üzere gidebilsinler (arzularına doğruca erebilsinler).”
 • Kaaf sûresi (50), 16-18: “Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapteden bir melek hazır bulunmasın.”
 • A’râf sûresi (7), 55: “Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.”
 • Tâ-Hâ sûresi (20), 7: “Sen (Allah’a ettiğin dua ve zikirle) sesini yükseltsen de (yükseltmesen de Allah’a birdir.) Çünkü O şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.”

Allah’ın Semî’ İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 180

Duaların kabulu için okunur.

Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Semî’ İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Semî’ ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Semî’ isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdusSemî’ şeklinde kullanılabilir. Yani Semî’ olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar