Sponsorlu Bağlantılar

Vâhid İsminin İstatistikleri

Vâhid ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Vâhid İsmin kökeni: Arapça
 • Vâhid isminin Arapça yazılışı: الواحد
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Vâhid İsminin Anlamı

Vâhid isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Vâhid, tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde asla şeriki, ortağı, benzeri, dengi olmayan demektir.
 2. Vâhid; kendisinden başka olmamak, zâtında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde aslâ ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir.Sayılabilirlik, yâni iki değil, bir olmak demek değildir. Çünkü Allah sonsuzdur, ucu bucağı yoktur. Dolayısıyla bir sayıyla eşlemek imkânsızdır.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Vâhid İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (2:163) Herhâlde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm’dir.
 • (5:73) “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa tek ilâhtan başka ilâh yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkâr edenlere acı bir azap dokunacaktır.
 • (9:31) Onlar, Allah’dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.
 • (18:110) De ki: “Ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilâhınızın sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor. O’nun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin.”
 • (37:4) Ki sizin ilâhınız tektir.

Allah’ın Vâhid İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 3669

İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nurlanır.

Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir. Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşi

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Vâhid İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Vâhid ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Vâhid isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulVâhid şeklinde kullanılabilir. Yani Vâhid olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Vahid ismi Türkçe’ye Vahit olarak geçmiştir. Vahit isminin kullanılmasında ise bir sakınca yoktur.

Sponsorlu Bağlantılar