Sponsorlu Bağlantılar

Vâlî İsminin İstatistikleri

Vâlî ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • Vâlî İsmin kökeni: Arapça
  • Vâlî isminin Arapça yazılışı: الوالي
  • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
  • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
  • Harf sayısı: 4
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Vâlî İsminin Anlamı

Vâlî isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Vâlî, mülkünü tek başına idare eden, kâinatın tek yöneticisi, bütün varlıkların hükümdarı, onların üzerinde istediği şekilde tasarrufta bulunan ve onlar üzerinde bol bağış ve ihsanda bulunan demektir.
  2. Vâlî yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten anlamlarını taşır. Bu muazzam kâinâtı ve bütün hâdisâtı tek başına idâre eden demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Vâlî İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • Yâ-Sîn sûresi (36), 82, 83: “O’nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece “Ol!” demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah’ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O’na döndürüleceksiniz.”
  • Yûnûs sûresi (10), 3, 4: “Rabbiniz o Allah’tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva etti (onu hükmü altına aldı), işi tedbir eyliyor. O’nun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’na ibadet ediniz! Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız? Dönüşünüz hep O’nadır. Allah’ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O’dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan yine O’dur…”

Allah’ın Vâlî İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 47

Sözünün tesirli insanların sevmesi için okunur.

Ya Vali ismini zikreden çeşitli afetlerden muhafaza olur. Makam ve mevkisi yükselir. Emrindeki herkes ondan korkar ve itaat eder. Emir ve istekleri yerine getirilir. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan veli kullar mertebesine yükselir. Evliyalar ile görüşür.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Vâlî İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Vâlî ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Vâlî isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulVâlî şeklinde kullanılabilir. Yani Vâlî olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar