Sponsorlu Bağlantılar

Vâsi’ İsminin İstatistikleri

Vâsi’ ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Vâsi’ İsmin kökeni: Arapça
 • Vâsi’ isminin Arapça yazılışı: الواسع
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Vâsi’ İsminin Anlamı

Vâsi’ isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Vâsi’, rahmeti geniş ve sonsuz olan, rızık imkânlarını genişleten, ilmi, ihsanı, mağfireti ve rahmeti ile her şeyi kuşatan, imkânları sonsuz olan, zenginliğini ve kudretini her yerde hissettiren demektir.
 2. Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan demektir. Yarattıklarına maddî ve manevî genişlik verendir. Lütfu bol olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Vâsi’ İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (2:247) Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, Tâlût’u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlığa daha lâyık olduğumuz halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkânlar verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur? dediler. “Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah herşeyi ihata eden ve herşeyi bilendir” dedi.
 • Bakara sûresi (2), 115: “Bununla beraber, doğu da Allah’ın, batı da Allah’ındır. Onun için nereye döner, yönelirseniz Allah’ın yüzü (kıblesi) oradadır. Şüphe yok ki, Allah Vâsi’ (rahmeti geniş)dir, her şeyi bilendir.”
 • Tâ-Hâ sûresi (20), 98: “Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.”

Allah’ın Vâsi’ İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 137

Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.

Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve manevi perdeler o kişiye kalkar.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Vâsi’ İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Vâsi’ ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Vâsi’ isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulVâsi’ şeklinde kullanılabilir. Yani Vâsi’ olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar