Sponsorlu Bağlantılar

Zâhir İsminin İstatistikleri

Zâhir ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • Zâhir İsmin kökeni: Arapça
  • Zâhir isminin Arapça yazılışı: الظاهر
  • İsmi kullanan insan sayısı: 2320
  • İnsanlarda kullanım oranı: 1890
  • Harf sayısı: 5
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Zâhir İsminin Anlamı

Zâhir isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. ez-Zâhir; varlığını, birliğini belgelendiren, birçok delili bulunan, aşikar olan, eserleri ile tanınan, bilinen, sıfatlarıyla zâhir olan demektir.
  2. Zâhir; görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, varlığı her şeyden âşikâr olandır. Her yaratık, yaratanının görülen bir şâhididir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Zâhir İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • (57:3) O, evvel ve âhirdir. Zâhir ve bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Allah’ın Zâhir İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 1106

Her meselenin zuhuru için okunur.

Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Zâhir İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Zâhir ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Zâhir isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulZâhir şeklinde kullanılabilir. Yani Zâhir olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar