Sponsorlu Bağlantılar

Alîm İsminin İstatistikleri

Alîm ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • İsmin kökeni: Arapça
 • İsmi kullanan insan sayısı: 7720
 • İnsanlarda kullanım oranı: 1145
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet
 • Alîm isminin Arapça yazılışı: العليم

Allah’ın Alîm İsminin Anlamı

Alîm isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Alîm, ismi şerifinin sözlük anlamı, her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Allah-ü Teâlâ’ya nisbet edildiğinde, zaman ve mekân kaydı olmaksızın, olmuş olanı, olmakta olanı ve gelecekte olacak şeyleri; küçük-büyük, gizli-âşikâr, her şeyi ve her hadiseyi bilen demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Alîm İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (2:158) Gerçekten Safâ’yla Merve Allah’ın alâmetlerindendir. O’nun için her kim hac veya umre niyetiyle Kā’be’yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o herşeyi bilir.
 • (3:92) Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.
 • (4:35) Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, herşeyin aslından haberdardır.
 • (24:41) Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah’ı tesbih ettiklerini? Her biri kendi tesbihini ve duâsını bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.
 • (33:40) Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi hakkiyle bilendir.
 • (35:38) Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o, sinelerin içinde olanları da bilir.
 • (57:6) Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir.
 • (59:22) O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı5 da, görünen âlemi de bilendir. O Rahmân’dır, Rahîm’dir.

Allah’ın Alîm İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde zikir sayısı: 150

İlim zenginliği için okunur.

Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Alîm İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Alîm ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından Allah’a özgüdür ve insanlar tarafından kullanılabilmektedir. İnsanların da sıfatları arasında Alîm ismi bulunduğu için Alim ismi insanlar tarafından da kullanılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar