Sponsorlu Bağlantılar

Melik İsminin İstatistikleri

Melik ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Melik İsmin kökeni: Arapça
 • Melik isminin Arapça yazılışı: الملك
 • İsmi kullanan insan sayısı: 13120
 • İnsanlarda kullanım oranı: 850
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Melik İsminin Anlamı

Melik isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Melik, bütün kâinatın, görülen ve görülemeyen bütün âlemlerin tek sahibi ve mutlak sûrette tek hükümdarı demektir.
 2. Melik mülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Melik İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (20:114) Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (Ey Muhammed!) Kur’ân sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusuyla) Kur’ân’ı okumada acele etme; “Rabbim! Benim ilmimi artır” de.
 • (23:116) Mutlak hâkim ve hak olan Allah, çok yücedir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, bereketli Arş’ın sâhibidir.
 • (59:23) O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir Allah yoktur. O, mâlik ve sâhiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
 • (62:1) Göklerde ve yerde olanların hepsi; padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih etmektedir.

Allah’ın Melik İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 91

Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur.

Sabah namazının ardından 121 defa Ya Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur. Bu ismi her gün okumaya devam edenler bazı sırlara vakıf olurlar. İlim ve marifet sahibi olurlar.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Melik İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Melik ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Melik isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMelik şeklinde kullanılabilir. Yani Melik olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar