Sponsorlu Bağlantılar

Mukît İsminin İstatistikleri

Mukît ismine ait istatiki bilgileri verelim;

  • Mukît İsmin kökeni: Arapça
  • Mukît isminin Arapça yazılışı: المقيت
  • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
  • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
  • Harf sayısı: 5
  • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Mukît İsminin Anlamı

Mukît isminin anlamı ve manaları şöyledir;

  1. el-Mukît, mahlûkatın azığını temin eden, yaşamak için gıdaları yaratan, bedenlerin ve ruhların açlığını doyuran, onların gıdasını veren ve her şeyi koruyan demektir.
  2. Mukît, rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Mukît İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

  • Fâtır sûresi (35), 3: “Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah’tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O’ndan başka ilâh yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?”
  • Kadir sûresi (97), 1-5: “Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.”

Allah’ın Mukît İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 550

Muhtaç olunan şeyi kazanmak için okunur.

Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Mukît İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Mukît ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Mukît isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMukît şeklinde kullanılabilir. Yani Mukît olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar