Sponsorlu Bağlantılar

Vekîl İsminin İstatistikleri

Vekîl ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Vekîl İsmin kökeni: Arapça
 • Vekîl isminin Arapça yazılışı: الوكيل
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Vekîl İsminin Anlamı

Vekîl isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Vekîl, işlerini kendisine bırakanın işlerini en iyi şekilde yapan, kendisine dayanılıp, güvenilen, her şeyi tedbir ve idare eden, gözeten, yarattığı bütün varlıkların işlerini idare eden, her şeye karşı her şeyin hakkını müdafaa eden, hakkı yerine getiren demektir.
 2. Vekîl, hayatını Allah’a tevekkül ederek düzenleyen ve böylece O’na sığınanların işlerinde kendilerine yardım edendir; idâresinde hiçbir kayda ve şarta bağlı olmayandır. Tevekkül sâhiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Vekîl İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Müzzemmil sûresi (73), 9: “O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilâh yoktur. O halde yalnız O’nu vekil tut.”
 • Âl-i İmrân sûresi (3), 173: “İnsanlar onlara: “Düşmanlarınız size karşı ordu topladı, onlardan korkun.” dediklerinde, bu, onların imanını artırdı ve şöyle dediler: “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.”
 • En’âm sûresi (6), 102: “İşte Rabbiniz Allah bu! O’ndan başka ilâh yoktur; O, her şeyin yaratanıdır. O’na kulluk edin, O her şeye vekildir.”
 • Furkân sûresi (25), 58: “Sen, ölümsüz ve daima diri olan (Allah)’a tevekkül et/Allah’ı Vekîl kıl (Allah’a güvenip dayan)…”
 • Talâk sûresi (65), 3: “…Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter…”
 • Nisâ sûresi (4), 132: “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.”

Allah’ın Vekîl İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 66

Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.

Ya Vekil ismini zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur. Rızık kapıları açılır. Hergün sabah vakti 66 defa Ya Vekil ismini zikredenin rızkı artar. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini 66 defa okuyarak beddua edilirse düşman hezimete uğrar.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Vekîl İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Vekîl ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Vekîl isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulVekîl şeklinde kullanılabilir. Yani Vekîl olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar