Sponsorlu Bağlantılar

Muktedir İsminin İstatistikleri

Muktedir ismine ait istatistiki bilgileri verelim;

 • Muktedir İsmin kökeni: Arapça
 • Muktedir isminin Arapça yazılışı: المقتدر
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 8
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Muktedir İsminin Anlamı

Muktedir isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Muktedir, tam bir kudret sahibi olup hiçbir konuda zerre kadar zorlanmayacak şekilde gücü yeten demektir.
 2. Muktedir, gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sáhibi demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Muktedir İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Kehf 45- Onlara dünya hayatını örnek ver ki; o, semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları (bitkileri), onunla karıştı (yeşerdi, büyüdü). Sonra da kuruyup, ufalandı ki rüzgâr, onu savurur. Ve Allah, herşeye muktedir olandır (gücü yetendir).
 • Kamer 42- Âyetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık (helâk ettik).
 • Kamer 55 – Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır.
 • Âl-i İmrân sûresi (3), 29: “De ki, göğüslerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. Hiç şüphesiz Allah, her şeye kâdirdir.”
 • Nisâ sûresi (4), 149 “Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki, Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kâdirdir.”
 • Rûm sûresi (30), 50: “Şimdi bak Allah’ın rahmetinin eserlerine! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki O, mutlaka ölüleri diriltir. O herşeye kâdirdir.”
 • Hûd sûresi (11), 4: “Dönüşünüz yalnızca Allah’adır. O’nun da herşeye gücü yeter.”

Allah’ın Muktedir İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 774

Her işte başarılı olmak için okunur.

Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Muktedir İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Muktedir ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Muktedir isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMuktedir şeklinde kullanılabilir. Yani Muktedir olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar