Sponsorlu Bağlantılar

Râfi İsminin İstatistikleri

Râfi ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Râfi İsmin kökeni: Arapça
 • Râfi isminin Arapça yazılışı: الرافع
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 4
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Râfi İsminin Anlamı

Râfi isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. er-Râfi’, yükselten, dilediğine şeref bahşeden, yücelten, dereceler bahşederek istediği kulunu, diğer kullarından üstün kılan demektir.
 2. Râfi, kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten ve yüksek olan anlamlarına gelir. Gönülleri îmân ve irfan ışığıyla parlatan, yüksek gerçeklerden haberdâr eden yüce Allah’tır. Her yönüyle yüce ve yüksek olan O’dur.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Râfi İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Nâziât sûresi (79), 27, 28: “Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu (Allah) bina etti. Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.”
 • Bakara sûresi (2), 127, 128: “Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt’in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten Sensin, bilen Sensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız Senin için boyun eğen müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız Senin için boyun eğen müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster, tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvâb Sensin, Rahîm Sensin.”
 • Hucurât sûresi (49), 13: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.”

Allah’ın Râfi İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 351

İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.

Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Râfi İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Râfi ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Râfi isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulRâfi şeklinde kullanılabilir. Yani Râfi olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar