Sponsorlu Bağlantılar

Kahhâr İsminin İstatistikleri

Kahhâr ismine ait istatiki bilgileri verelim;

 • Kahhâr İsmin kökeni: Arapça
 • Kahhâr isminin Arapça yazılışı: القهّار
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 6
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Kahhâr İsminin Anlamı

Kahhâr isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Kahhâr, yenilmeyen, yegâne galip gelen, güç sahibi, her şeye istediğini yapacak sûrette gâlip ve hâkim olan demektir.
 2. Kahhâr, Allah’ın ziyâdesiyle kahredici, yok edici yüce bir varlık olduğu anlamına gelir. Sonsuz kudretinin karşısında hiçbir kimsenin gücü ve kudreti olamaz. Ama serbest irâdeleriyle O’nun karşısına çıkma cüretini gösterenlere de lâyık oldukları cezâları tam olarak verecektir. Allah’ın kayıtsız üstünlüğüne sınır koyacak hiçbir varlık yoktur. Herşeye, her istediğini yapacak sûrette, gâlip ve hâkim demektir.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Kahhâr İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • (14:48): O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahredici (her şeyin üzerinde yegâne hakim) olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.
 • En’âm sûresi (6), 18: “O, kullarının üstünde tam hâkimdir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.”
 • Duhân sûresi (44), 29: “Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.”
 • Nûh sûresi (71), 5, 6: “Nûh dedi ki: “Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.” “Fakat benim çağırmam, onların sadece kaçmalarını artırdı.”
 • Nûh sûresi (71), 26, 27: “Nûh dedi ki: “Yeryüzünde kâfirlerden bir tek kişi bırakma.” “Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve kâfir çocuklar doğururlar.”

Kahhâr İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 306

Zalimleri kahretmek için okunur.

Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düşmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir. Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düşmez. Düşmanlarını hezimete uğratır. Düşmanına karşı beddua da bulunsa düşmanı helak olur. Şehvet ve hırstan kurtulur.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Kahhâr İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Kahhâr ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Kahhâr isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulKahhâr şeklinde kullanılabilir. Yani Kahhâr olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar