Sponsorlu Bağlantılar

Mübdi’ İsminin İstatistikleri

Mübdi’ ismine ait istatistiki bilgileri verelim;

 • Mübdi’ İsmin kökeni: Arapça
 • Mübdi’ isminin Arapça yazılışı: المبدىء
 • İsmi kullanan insan sayısı: Bilinmiyor
 • İnsanlarda kullanım oranı: Bilinmiyor
 • Harf sayısı: 5
 • Kuran’da geçiyor mu: Evet

Allah’ın Mübdi’ İsminin Anlamı

Mübdi’ isminin anlamı ve manaları şöyledir;

 1. el-Mübdi’, mahlûkatı, maddesiz, örneksiz olarak ilk baştan yaratan, kâinatı yoktan var eden demektir.
 2. Mübdî’, hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratandır. Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Yaratıkları maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan olan Allah’ın adıdır.

Ayrıca bakınız: Allah’ın Bütün İsimleri ve Anlamları

Esmaül-hüsna

Mübdi’ İsminin Kuran’da Geçtiği Ayetler

Kuran’da geçen bazı ayetleri aşağıda sıraladık;

 • Secde sûresi (32), 7: “Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O’dur.”
 • Yûnûs sûresi (10), 34: “De ki: “Allah’a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan, önce yaratıp, sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı?” De ki, “Önce yaratıp, sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah’tır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz?”
 • Ankebût sûresi (29), 19: “Allah’ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.”

Allah’ın Mübdi’ İsminin Faziletleri ve Zikri

Günde Zikir Sayısı : 57

Her işte muvaffak olmak için okunur.

Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur. Gizli olan işlerden haberdar olur. Hergün 56 defa Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir. İşe başlarken okunursa işte muvaffak olunur. Bir işe başlamada karar veremeyen 1000 defa bu ismi zikrederse karar verme gücü kazanır.

Esma’ül-Hüsna Video

Allah’ın en güzel isimleri olan 99 ismini yani Esma’ül-Hüsna’sını aşağıdaki videodan anlamları ile birlikte dinleyebilirsiniz.

Allah’ın Mübdi’ İsmini İnsanlar Kullanabilir Mi?

Mübdi’ ismi Allah’a ait isimlerden birisidir ve içerdiği anlamlar bakımından sadece Allah’a özgüdür. İnsanlar tarafından Mübdi’ isminin kullanılması çok yanlıştır. İnsanlar tarafından ismin başına Abd eki getirilerek kullanılabilir. Yani AbdulMübdi’ şeklinde kullanılabilir. Yani Mübdi’ olan Allah’ın kullu anlamına gelmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar